سوالات کنکور ارشد

دوستان اینم بقیه سوالات کنکور ارشد

سال 1388
شال 1389

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 آذر 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

سوالات کنکور ارشد

با سلام خدمت دوستان
سوالات کنکور ارشد ( برنامه ریزی شهری ، طراحی شهری )

سال 1386
سال 1387

دو سال قبل را فردا می گذارم


نوشته شده در تاریخ جمعه 26 آذر 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

توجه توجه

ببنید چه تغییراتی داخل کنکور ارشد شده ....

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

کنکور ارشد

با سلام خدمت دوستان
مجتبی جان اینم فایلی که می خواستی، واست گذاشتم..

خدمت بقیه دوستان هم بگم این فایل توضیح مختصری در مورد گرایش های رشته شهرسازی، ضرایب دروس کنکور ارشد، ظرفیت دانشگاه ها و منابع کنکور ارشد می باشد .. پیشنهاد می کنم شما هم دانلود کنید

برای دانلود اینجا کلیک کنید

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 مهر 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

آخرین و به روزترین بانک منابع آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه ریزی شهری-طراحی شهری

آخرین و به روزترین بانک منابع آزمون ارشد شهرسازی

درس مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای :

1- اسماعیلی، محسن، شرح جامع مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای؛ تهران: انتشارات ارشد، 1389 (توزیع از اول تیرماه توسط کیمیا فکر بزرگ)

2- اسماعیلی، محسن، مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای؛ تهران: انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه، 1389 (چاپ دوم با تغییرات و اضافات)

3- مهدی زاده، جواد، برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1382.

4- سوزان فین اشتاین و اسکات کمپل، نظریه برنامه ریزی (1)، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: انتشارات آذرخش، 1388.

5- دانشپور، زهره، نظریه های برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری؛ تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1387.

6- مهندسان مشاور شارمند، شیوه های تحقق طرح های توسعه شهری در ایران؛ تهران: انشارات وزارت کشور، 1381.

7- شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، ۱۳۷۹.

8- برآبادی، محمود، الفبای شهر (مجموعه مقالات ماهنامه شهرداریها)؛ تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور؛ ۱۳۸۴.

9- بحرینی، سید حسین، فرآیند طراحی شهری؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1382.

10- زیاری، کرامت‌ا...، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد، 1381.

11- سعیدنیا، احمد، جلد 2 کتاب سبز شهرداریها(کاربری زمین)؛ تهران: انتشارات سازمان شهرداریها، 1382.

13- زیاری، کرامت ا….؛ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه یزد؛ ۱۳۷۸

14- معصومی اشکوری،سید حسن؛اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای؛۱۳۷۶

15- زیاری، کرامت ا….؛ اصول، نظریه ها و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه یزد، 1386.

16- پاپلی یزدی، حسین و رجبی سناجردی، نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت، 1385.

17- بحرینی، سید حسین، تجدد، فرا تجدد و پس از آن در شهرسازی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1385.

18- بهرام سلطانی، کامبیز، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی، محیط زیست؛ تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، 1375.

19- قریب، فریدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۶

20-عزیزی، محمدمهدی ، تراکم و کاربردهای آن در شهرسازی؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.

21- پور محمدی،محمدرضا، برنامه ریزی مسکن؛ تهران، انتشارات سمت، 1385.

22- شوای، فرانسواز؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات؛ ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی؛ تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۵.

23- استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۸.

26/24- پاکزاد، جهانشاه، سیر اندیشه های شهرسازی(جلد 1 تا 3)؛ تهران، 1388.

27- ربانی، رسول، جامعه شناسی شهری، سمت، چاپ اول ۱۳۸۱.

28-رفیعی، مینو، مجموعه مباحث شهرسازی (اقتصاد) تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، 1375.

29- زنجانی حبیب ا...، مجموعه مباحث شهرسازی (جمعیت)؛ تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، 1375.
30- توفیق، فیروز، مجموعه مباحث شهرسازی (مسکن) تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، 1375.

31- بهزاد فر، شبکه آبرسانی و فاضلاب شهری؛ تهران، 1388.

32- نوریان، فرشاد، فضاهای عمومی و خصوصی شهری، تهران: انشترات شرکت پردازش، 1388.
33- نوریان، فرشاد، مقدمه ای برسیستم های اطلاعات جغرافیای شهری(GIS) ؛ تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری تهران، 1385.

مباحث عمومی شهرسازی ایران

1- اسماعیلی محسن و حمیدرضا ابراهیم خانی، شرح جامع مباحث عمومی شهرسازی ایران؛ تهران: انتشارات ارشد، 1389 (توزیع از اول تیرماه توسط کیمیا فکر بزرگ)

2- سعیدنیا، احمد، کتاب سبز شهرداری (جلد 5)؛ تهران: انتشارات سازمان شهرداریها، 1382.

3- مصوبات شورای عالی شهرسازی ایران تا سال 1388، وزارت مسکن و شهرسازی، 1388.

4- اصلاح نظام مدیریت و توسعه شهری ایران با رویکرد راهبردی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1387.

5- دانشور، تورج، طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران، آذرخش، چاپ اول ۱۳۸۱.
6- احسن، مجید ، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول ۱۳۸۲.

7- زیاری، کرامت ا…؛ برنامه ریزی شهرهای جدید؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ ۱۳۷۹

8- شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ ۱۳۷۸

9- کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۴

10-مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چاپ سوم؛ ۱۳۷۸.

11- رهنمایی، محمدتقی ، فرآیند برنامه‌ریزی شهری ایران؛ تهران1382.

12- عزیزی، محمد مهدی، آماده سازی زمین در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سازمان ملی زمین و مسکن، 1375.

13- عزیزی، محمد مهدی، مقالات منتشره در نشریه هنرهای زیبا.

14- لطیفی، غلامرضا، مدیریت شهری؛ تهران، 1387.

15- کتاب سبز شهرداریها، جلدهای 6 تا 11.

16- توسلی، محمود، اصول و روشهای طراحی فضاهای شهری مسکونی در ایران ؛ تهران: انتشارات مرکز مطالعات، 1382.

17- شیعه، اسماعیل، کارگاه برنامه ریزی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1386.

18- نوریان، فرشاد، نگرشی بر روند تهیه طرح های تفصیلی؛ تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی، 1384.

تاریخ شهر و شهرسازی:

1- اسماعیلی محسن و حمیدرضا ابراهیم خانی، شرح جامع تاریخ شهر و شهرسازی ؛ تهران: انتشارات ارشد، 1389 (توزیع از اول تیرماه توسط کیمیا فکر بزرگ)

2- جعفری، بهروز، تاریخ شهر و شهرسازی؛ تهران: انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه، 1389.

3- موریس، جیمز؛ تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، ۱۳۷۴

4- بنه ولو، لئوناردو، تاریخ شهر؛ تهران، 1382.

5- حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۸.

6- سلطانزاده، حسین، مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران؛ تهران، 1375.

7- مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چاپ سوم؛ ۱۳۷۸.

8- مامفرد، لوییز، فرهنگ شهرها، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران، 1385.

اینم منابعی دیگر به صورت pdf

دانلود

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 مهر 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

نتایج نهایی آزمون كارشناسی ارشد 89 هفته اول شهریور اعلام می‌شود

معاون سازمان سنجش آموزش كشور گفت: نتایج نهایی آزمون كارشناسی ارشد سال 89 هفته اول شهریور اعلام می‌شود.

ابراهیم خدایی، معاون سازمان سنجش آموزش كشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاری فارس با بیان این‌كه نتایج نهایی آزمون كارشناسی ارشد سال 89 هفته اول شهریور اعلام می‌شود، افزود: در آزمون كارشناسی ارشد سال 89 حدود 50 هزار داوطلب از طریق آزمون سراسری پذیرش می‌شوند.

وی گفت: حدود 5 هزار داوطلب استعدادهای درخشان بدون كنكور در دوره كارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی پذیرش می‌شوند.

معاون سازمان سنجش آموزش كشور اظهار كرد: در مجموع بیش از 55 هزار داوطلب در دوره كارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی پذیرش می‌شوند.

نوشته شده در تاریخ جمعه 5 شهریور 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد در هفته آینده/ پذیرش 55 هزار نفر

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال 89 در هفته آینده خبر داد و گفت: 55 هزار نفر در این آزمون پذیرفته می شوند که با مراجعه به پایگاه الکترونیکی این سازمان می توانند از نتیجه خود مطلع شوند.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان می توانند نتایج نهایی کنکور را بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه 120 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 انتخاب رشته کرده اند، گفت: نسبت جنسیتی مجازین در این آزمون تقریبا 50 به 50 بود.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1389 برای 145 کد رشته شامل 52 کد رشته امتحانی در گروه علوم انسانی، 13 کد رشته امتحانی در گروه علوم پایه، 27 کد رشته در گروه فنی و مهندسی، 25 کد رشته در گروه کشاورزی، 10 کد رشته در گروه هنر، 14 کد رشته در گروه علوم پزشکی (فقط برای دانشگاه تربیت مدرس)، 4 کد رشته در گروه دامپزشکی دانشجو پذیرش می شود.

امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعد از ظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 برگزار شد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 مرداد 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

کنکور ارشد

یه خسته نباشید میگم به همه بچه های طراحی. امیدوارم نتیجه خوبی بگیرین. ما هم تا هفته اول شهریور منتظر نتایج هستیم. امیدوارم همه به آرزوشون برسند.

با آرزوی موفقیت برای تمامی دوستان ارشدی...

نوشته شده در تاریخ شنبه 26 تیر 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

آزمون های کارشناسی ارشد طراحی شهری ( پارسه )

در اینجا آزمون های  کارشناسی ارشد طراحی شهری ( پارسه )  را در اختار دوستان قرار خواهم داد...
امیدوارم مفید واقع بشود.
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید..

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

امان از دست طراحان کنکور...

سلام دوستان :كنكور امسال با دوره های قبل خیلی فرق داشت تو مباحث از مباحث مهم شهرسازی سوال نیومده بود در واقع اطلاعات عمومی بود تا اطلاعات عمومی شهرسازی!!!! سوال دادن حریم قطر لوله آب با دبی ١٠٠-١٢٠ چقدره.... سوالی كه وقتی از بچه های عمران و تاسیسات و مکانیک پرسیدیم دقیقا نمیدونستنن!امسال با طرح این سوالاشون واقعا شاهکار کردن!!!!!!! طراحی سوالات رشته شهرسازی شده تجارت واسه اساتید اصلی این گروه که بخوان کتابهای جدید رو که سالانه منتشر میکنند رو به فروش برسونن وگرنه که سوالای کنکور امسال در نهایت چرندیات بود... این همه 4 سال درس خوندن تو رشته شهرسازی پس چی بود. والا صد رحمت به سوالای پارسال .حداقل میشد با تحلیل و رد گز ینه ها و با دانسته های 4 سال زد ولی امسال...

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

درصد دروس تعدادی از داوطلبان کنکور برنامه ریزی شهری و منطقه ای

سلام خدمت دوستان عزیزم. با توجه به علاقه دوستان عزیزی که قصد شرکت در کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای را دارند مبنی بر اینکه درصد دروس بچه های کنکوری سال قبل ( 1388 ) را بدانند بر آن شدم درصد تعدادی از داوطلبان را جویا شوم. نتیجه تلاش من در زیر تقدیم می گردد:

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

منابع كنكور ارشد برنامه ریزی شهری

این دفعه معرفی منابع به صورت کامل تر به همراه سوالات کنکور ارشد 1389


نوشته شده در تاریخ شنبه 15 خرداد 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()

ارشدی ها بشتابید..

نمونه برنامه ریزی ها و نمونه سوالات کنکور ارشد شهرسازی سال های اخیر..

نوشته شده در تاریخ شنبه 15 خرداد 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات