ببنید چه تغییراتی داخل کنکور ارشد شده ....

تغییرات اساسی در كنكور 90 اعمال شده
تجزیه به سه رشته:
برنامه ریزی شهری
یرنامه ریزی منطقه ای
مدیریت شهری

ضرایب
مباحث عمومی 3
تاریخ 2
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 3
آمارو فنون برنامه ریزی 2

و اما ...... اضافه شدن آزمون اسكیس!! آزمون تحلیلی و تشریحی و...!

تو جه داشته باشید ریاضیات قبلی(مشتق انتگرال تابع و ...) حذف شده

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: کنکور ارشد،     | نظرات()