سالروز ولادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت را به تمامی مسلمانان تبریک میگویم

كاش یك شب باز مهمان دو چشمت مى شدم
ریزه خوار مشرق خوان دو چشمت مى شدم
كـاش یك شب مى گذشتم از فراز چشـم تو
گـرم گـلگشت خراسان دو چشمت مى شدم

كـاش یك شب مى سرودم گنبد زرد تـو را
فـارغ از دنیا، غزلخوان دو چشمت مى شدم
كـاش یـک شب مى نشستم بر ضریح چشم تو

بـاز هـم پابنـد پیـمان دو چشمت مى شدم
صـحن وایوان تو را اى كاش جارو مى زدم
چـون كـبوترهـا نگهبان دو چشمت مى شدم
ضـامـن آهـوست چشمان دو شهد روشنت
كـاش آهـوى بـیابـان دو چـشمت مى شدم
كـاش یك شب معرفت مى چیدم ازچشمان تو
غـرق در دریـاى عرفان دو چشمت مى شدم
كـاش یـك شب مى شدم خیس نگـاه سبز تو
شـاهـد اعـجاز باران دو چشـمت مى شدم
كـاش یـك شب نور مى نوشیدم از چشمان تو
مـى درخـشیـم، چراغان دو چشمت مى شدم
سـخـت شیرین است طعم روشن چشمان تو

كـاش یك شب باز مهمان دو چشمت مى شدم
 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1389    | توسط: وحید محمدی    | طبقه بندی: فرهنگی - مذهبی،     | نظرات()